Uitzenden

Voor korte of langdurige opdrachten waarbij je maximale flexibiliteit belangrijk vindt, kun je kiezen voor het uitzenden van kandidaten.


2day@work personeelsdiensten is de partner in het ter beschikking stellen van arbeidskrachten op flexibele basis om in de personeelsbehoefte van de opdrachtgever te voorzien. De juiste persoon op de juiste plek is een vanzelfsprekendheid en wat ons betreft slechts het begin van de samenwerking!

Het kan hierbij gaan om het invullen van structurele vacatures dan wel om vacatures als gevolg van zogenaamde ‘piek of ziek’. Daarnaast gaan we nadrukkelijk ook uit van de beschikbare medewerker of vrijgekomen functie. Op basis van zijn/haar capaciteiten, ervaringen of de wensen van de opdrachtgever voor de nieuwe functie, zullen we actief op zoek gaan naar een passende werknemer. We geloven niet in successen op korte termijn. Met onze dienstverlening werken we aan een langdurige relatie, waarvan we samen ook in de toekomst de vruchten plukken.

Bij een succesvolle match zullen we enkel de gewerkte uren tegen een vooraf vastgelegd salaris voor de werknemer en een vooraf vastgesteld tarief voor de inlener verwerken. Helder, marktconform en flexibel zijn de kernbegrippen die passen bij onze dienstverlening.