Beoordeling- of functioneringsgesprek?

Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar veel werknemers mee te maken krijgen: beoordeling- en functioneringsgesprekken. Deze gesprekken zijn belangrijke momenten waarop je met je leidinggevende in gesprek gaat over jouw prestaties en ontwikkeling binnen het bedrijf. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen deze twee soorten gesprekken?

Functioneringsgesprekken

Laten we beginnen met functioneringsgesprekken. Dit soort gesprekken zijn gericht op de ontwikkeling en verbetering van jouw prestaties en vaardigheden als werknemer. Het doel van deze gesprekken is om te kijken waar jouw sterke punten liggen en waar je nog verbetering nodig hebt. Door samen met je leidinggevende te kijken naar jouw ontwikkeling binnen het bedrijf, kan je gericht werken aan het verbeteren van jouw prestaties en zo groeien in je functie.

Beoordelingsgesprekken

Aan de andere kant hebben we beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken zijn gericht op het beoordelen van jouw prestaties en resultaten in een bepaalde periode, zoals een kwartaal of een jaar. Het doel van deze gesprekken is vaak om te bepalen of je in aanmerking komt voor een salarisverhoging, promotie of andere beloningen op basis van jouw prestaties.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten gesprekken is dus de focus: bij functioneringsgesprekken ligt de focus op jouw ontwikkeling en verbetering, terwijl bij beoordelingsgesprekken de focus ligt op jouw beoordeling en beloning op basis van prestaties.

Dus…

Het is belangrijk om je voor te bereiden op deze gesprekken, zodat je goed weet wat je wilt bespreken en waar je eventueel hulp nodig hebt. Maak een lijst van jouw sterke punten en verbeterpunten, en denk na over wat je wilt bereiken in je functie. Zo kan je gericht werken aan jouw ontwikkeling en prestaties, en ben je goed voorbereid op jouw volgende gesprek met je leidinggevende.